מבחן התאמה לגידול 16.08.2018

YPY_9863

שלום לכל חברי החוג, 

מבחן התאמה לגידול יתקיים במהלך חודש אוגוסט 16.08.2018, במושב כפר אחים, שופט דורון ראכלין.

קישור לרישום.

החוג הישראלי לכלבי דוגה - אסיפה 17.10
הזמנה לאסיפה כללית שלא מן המניין 17.10.2018 יום א

כל הזכויות שמורות לחוג הישראלי לכלבי דוגה