החוג הישראלי לכלבי דוגה - אסיפה 17.10

סדר היום

האסיפה תתקיים כפי שצויין במשרדי ההתאחדות הישראלית לכלבנות 

תערוכת נובמבר של החוג
מבחן התאמה לגידול 16.08.2018

כל הזכויות שמורות לחוג הישראלי לכלבי דוגה