סדר היום

האסיפה תתקיים כפי שצויין במשרדי ההתאחדות הישראלית לכלבנות