ההתאחדות הישראלית לכלבנות 

משרד החקלאות הנחיות בנושא יבוא ויצוא חיות

 

מגדלי כלבים בחוג -