נוהל ביקורת שגר


1 - מקדם הגזע לא יגיע לבית המגדל על מנת לבצע ביקורת שגר פיזית.
2 - מקדם הגזע יבצע את כל הבקרות שניתן לבצע מרחוק כגון: ההורים עומדים בתנאי הגידול,
3 -קיום פרופיל דנ"א, קיים צילום אגן / מרפקים כאשר התקנון המשלים מחייב זאת וכו'.
4 - מקדם הגזע חייב לוודא שהגורים שובבו.
5 - מקדם הגזע יבהיר למגדל כי באחריותו להעביר את כל המידע הרלוונטי לרוכש הגור.
6 - האחריות של רוכש הגור לבצע בדיקה ווטרינרית שהגור תקין לרבות אשכים, משנך וכיצ"ב, לפני
הרכישה.
7 - מקדם הגזע יקבל צילום טופס המלטה עליו מופיע רשימת השבבים, יוודא כי כל הפרטים הנדרשים
נרשמו על הטופס, יחתום על הטופס ויציין ליד חתימתו כי לא בוצעה ביקורת פיזית לגורים.
8 - מקדם הגזע יצלם את האופס וישלח אותו למזכירות ההתאחדות.
9 - לתעודות יוחסין בתקופה זו תתווסף הערה בתעודה: "לא בוצעה ביקורת שגר".
10 - לא יהיה שינוי בצבע התעודה כתוצאה מכך שלא בוצעה ביקורת שגר.


כל הזכויות שמורות לחוג הישראלי לכלבי דוגה